Referenter finns tillgängliga för samtliga av nivala konsultations erbjudanden. referenternas kontaktuppgifter delges vid önskemål.

"Fantastiskt klok och reflekterande!"

"Ditt kunnande och dina frågor och reflektioner har hjälpt och stöttat min egen förmåga att förändra det jag vill förändra i min arbetssituation".

"Har en fantastisk förmåga att se allas behov och hitta lösningar som är ok för alla"!

"Professionell och engagerad! Alltid förberedd och positiv och uppmuntrar oss att arbeta med oss själva. Guldstjärna till dig!"