nivala konsultation AB erbjuder

IMGD - Integrative Model of Group Developmen (GDQ)  som är ett validerat och forskningsbaserat instrument för att mäta arbetsgruppers sätt att fungera. Det övergripande målet med GDQ och alla former av grupputveckling/teamutveckling är att skapa en organiserad enhet, team, som kan arbeta effektivt och med hög produktivitet för att uppnå sina specifika mål. Detta genererar i sin tur arbetssammanhang där människor känner stimulans, kreativitet och variation.  En GDQ-kartläggning består av ett inledande möte med uppdragsgivare.  En halv- eller en heldag med arbetsgruppen med pedagogiska inslag samt genomförande av GDQ-formuläret.

  En hel eller halvdags uppföljning av resultaten från GDQ-formuläret samt skapande av utvecklingsplaner som syftar till att nå de specifika målen. nivala konsultation kan därefter bistå med stöd under det fortsatta arbetet med utvecklingsplaner samt vid en framtida uppföljning av GDQ-resultaten.
Se GDQ
"...teamarbete är en nödvändighet för att organisationer ska bli framgångsrika" (Susan A. Wheelan).