Nivala konsultation AB

erbjuder chefsutveckling/chefshandledning på både individ och gruppnivå. Det övergripande syftet är professionalisering i chefs- och ledarrollen samt arbete med ökad självkännedom och personlig utveckling- det personliga ledarskapet. Vi utforskar drivkrafterna i ledarskapet och möjliggör ett forum för ökat lärande
Vi intar ett sytemteoretiskt perspektiv där ledaren blir till genom sina medarbetare och vice versa.
Nivala konsultation AB arbetar även med ledningssgruppsutveckling 
Chefsutvecklingen/chefshandledningen skall utgå från ett
Teman som kan bli aktuella i chefsutveckling/chefshandledning är:

  • Situationsanpassat ledarskap
  • Ledarstilar (ex det transformativa ledarskapet)
  • Konflikt/stress - utforskande av stress/konfliktstil
  • IDI - Beteendeanalys
  • Grupputveckling/teamutveckling - ex IMGD