Du är ledare eller medarbetare som vill finna din eller din grupps utvecklings-potential i relation till arbetsuppgiften. Du är ledare för en organisation som behöver växa och utvecklas för att den ska finna och utnyttja sin rätta och fulla potential.

Du är privatperson som behöver hjälp med att orientera dig eller relationen vidare i livet, navigera din livskompass och hitta hållbara strategier framåt.

nivala konsultation AB
är en resurs för individers, pars, familjers, gruppers och organisationers växande och dess utforskande av potential. Med ett kreativt och ett uppskattande förhållningssätt,  vill nivala konsultation bidra till ökad lust och ökad produktivitet och effektivitet hos individer, grupper och organisationer samt skapa de förutsättningar som krävs för att de ska finna sin rätta och fulla potential.

 "... I want to assist peoples performances - create an environment where people can perform. ...I  want to support people to be a head taller than themselves..." (fritt efter Lev Vygotsky).