nivala konsultation AB erbjuder

konsultation vilket innebär ett skapande av reflekterande dialog mellan professionella med det kommunikativa samspelet som vägledare. Konsultation är en tidsbegränsad och problemfokuserad process och den kan vara av såväl lösningsfokuserad, processinriktad, förebyggande eller återskapande karaktär Målet med konsultation är att ge dig reflektionsutrymme över en aktuell fråga eller ett problemområde för att på så sätt finna nya förhållningssätt som kan skapa kreativa lösningar, nya kunskaper och/eller förändrade attityder och beteenden.  Konsultationen syftar även till att öka din förmåga att hantera liknande situationer i framtiden, att "vaccinera" dig mot framtida liknande dilemman. Konsultationen syftar även till att öka din förmåga att hantera liknande situationer i framtiden, att "vaccinera" dig mot framtida liknande dilemman.

Konsultation kan erbjudas både individuellt och i grupp. nivala konsultation  erbjuder kreativa lunchkonsultationer där du under en lunch får möjlighet att .så kallade reflektionsgrupper när konsultationen sker på gruppnivå.