Vill du utforska vilket intryck du gör på din omgivning? Vill du bättre förstå dig själv och andra och därigenom öka din samspelseffektivitet?

nivala konsultation erbjuder

IDI - Interpersonal Dynamics Inventory, ett beteendeinstrument som mäter och beskriver det intryck du gör på andra i din omgivning. IDI hjälper dig att bättre förstå hur andra ser på dig, IDI hjälper dig att förstå andras beteende samt ger dig stöd för att bättre samspela med din omgivning. 

IDI mäter och beskriver ditt beteende utifrån tre specifika dimensioner i vårt beteende. en IDI-kartläggning skapar fram din personliga beteendestil grundat på de fyra grundstilarnas unika styrkor.

 IDI är ett instrument som kan användas som ett led i till exempel ledarskapsutveckling där en personlig profil skapas och vid grupputveckling/teamutveckling där en grupprofil skapas.  
För vidare information se www.idi.se