nivala konsultation AB erbjuder

Professionell yrkeshandledning/chefshandledning som ses som ett skapande av reflektiva rum där individer och grupper stimuleras till personlig och professionell tillväxt  i relation till den aktuella professionella uppgiften/uppdraget. Genom reflektion och integrering av teori och praktik, ökas den handleddes/coachades medvetenhet om sina egna drivkrafter och sin egen position vilket resulterar i ett ökat lärande.

Handledning och coachning handlar lite förenklat om att skapa utrymme för lärande om att bättre använda och hjälpa sig själv.


nivala konsultation intar ett systemteoretiskt perspektiv på professionell yrkeshandledning vilket till exempel innebär att vi fokuserar en del på relationer mellan människor och konsekvenser av handlingar i det professionella sammanhanget. Då människor hela tiden påverkas av varandra och det som sker runt omkring dem, är det just förståelsen för dessa relationer och dessa händelser som skapar utveckling och kompetens.

Röster från handledning:

"Handledningen har fått ihop vårt team och vi kan nu arbeta mot gemensamma mål. Det har också blivit mycket lättare att lyfta saker i gruppen nu".

" Du är så duktig på att ingjuta hopp och styrka! Ofta går vi från handledningen med en konkret lösning på hur vi går vidare med ett problem".
"Du har hjälpt oss att fokusera på det som varit viktigt och hur vi själva kan påverka vår situation". "Otroligt bra på att göra våra problem konkreta och hjälpa oss att se saker och ting från en annan synvinkel" .
"Nu äntligen har processer i gruppen startat -känns som om vi äntligen håller på att bli en grupp!"
"Du har en otrolig förmåga att lyfta saker som man måste ta ställning till och reflektera över. utan att komma med rätt och fel förstärker du det tillåtande. Du är så bra på att fördela tid och se alla!"
"Handledningen har hjälpt mig genom tillfällen av stor stress att behålla struktur för mig själv på arbetet trots en hög arbetsbelastning".