Vill du arbeta med kreativa metoder som omsätter och överbrygger klyftan mellan det vi lärt oss, det teoretiska, till det vi faktiskt upplever, det praktiska? Vill du att du och din grupp ska vara aktiva och delaktiga kring viktiga frågor på arbetsplatsen? 

nivala konsultation AB erbjuder 

Forumteater, en upplevelsebaserad, interaktiv, pedagogisk och kreativ metod som  kan användas i sammanhang såsom grupputveckling, teambuildning och utbildningar. Teman för Forumteater kan vara kommunikation, bemötande, chefens svåra samtal, konflikthantering, feed back eller kränkande särbehandling. Syftet med forumteater är att i en öppen och tillåtande miljö skapa ett rum för verklig förändring, med aktiva deltagare som är delaktiga och samskapande med åsikter och förslag. Deltagarna får spela upp och bevittna olika situationer och sedan själva bjudas in för att ändra ett skeende eller en situation. Forumspel är en kraftfull metod som väcker både känslor och befriande skratt och som sällan lämnar någon oberörd. I Forumteater får man möjlighet att byta perspektiv och betrakta något utifrån någon annans synvinkel vilket bidrar till empatiutveckling.  
nivala konsultation arbetar med två modeller i Forumteater. Den ena modellen utgår från att grupper själva, med coachning av konsult, får välja, skapa, och spela upp situationer utifrån ett aktuellt tema som de upplever som problematiskt och som de kan identifiera sig med. Den andra modellen utgår från att konsulter från nivala konsultation spelar upp skräddarsydda scener, utifrån beställt och förankrat tema med uppdragsgivaren, och där gruppen agerar aktiv publik.  
nivala konsultation poängterar vikten av frivillighet och är noga med att skapa trygghet i gruppen genom att arbeta med olika uppvärmningsövningar innan själva Forumspelandet äger rum.
Målet med Forumteater är att väcka reaktioner, engagemang och lust till förändring hos deltagarna under så verklighetsnära förhållanden som möjligt. Forumteater syftar till att kreativa och reflektiva processer ska födas.
nivala konsultation arbetar även med andra interaktiva metoder.  
Artikel från tidningen Arbetslust, juni 2009, Forumspel som engagerar, sidan 12:
artikel

Röster från Forumteater:

"Forumteatern skapade grunden till vårt fortsatta arbete med bemötande" (chef inom FTV).

"Konsulterna lyckades få fram lusten att agera utan tvång. De skapade trygghet och nyfikenhet i gruppen. mycket skratt!" (chef inom FTV).

" Att själv ha agerat gör att man minns situationen bättre och kan använda sig av detta i framtiden. Kul och stimulerande att använda sin kreativa hjärnhalva. entusiasmerande kursledare" (chef i ett chefsnätverk inom Primärvård och FTV).
"Timmarna gav mycket skratt och glädje. många tankar och idéer kom fram hur vi bättre ska klara av vardagen" (chef inom Primärvård).

"Ett glädjefullt  och samtidigt allvarligt sätt att lyfta viktiga och brännande frågor på ett tilltalande sätt" (personalchef).