nivala konsultation AB

tror på ett uppskattande förhållningssätt vilket innebär att vi vill förhålla oss på ett sätt som förstärker individers och gruppers sätt att uppmärksamma och förhöja deras positiva potential. Med andra ord - vi vill arbeta för att plocka fram det bästa ur individen, gruppen och organisationen.
nivala konsultation influeras av Appreciative Inquiry (AI), en uppskattande intervjumodell, som vill stärka och lyfta fram det positiva, det som fungerar, istället för att lägga fokus på det negativa och det som inte fungerar. Genom att göra detta genereras ett ökat lärande och ett kreativt samspel i organisationer med motiverade, engagerade och energiska medarbetare. Nivala konsultation influeras vidare av den positiv psykologin som utgår från att möjliggöra individers och gruppers styrkor för att få dem att utvecklas och växa.Det handlar således om fokus. Nivala konsultation

 vill fokusera på resurser,   förmågor och möjligheter då vi tror att detta skapar kreativa ledare och medarbetare som känner meningsfullhet och som bidrar till effektivitet och produktivitet i organisationer.
"ett positivt bejakande i organisationer får medlemmar att vidga sina perspektiv, integrera med andra , pröva nya saker samt att vara kreativa" (Appreciative Inquiry for Change Management).