nivala konsultation AB

är influerat av upplevelsebaserat lärande, vilket är en metod för lärande där vi möter verkliga problem i en simulerad miljö och där vi lär oss från egna upplevelser. Upplevelsebaserat lärande går således från upplevelse till reflektion. Målet är att se sina upplevelser i ett större sammanhang för att därefter lära att använda de nya attityderna, färdigheterna och kunskaperna i nya sammanhang där nya, oväntade eller svåra situationer kan hanteras på ett bättre sätt. Upplevelsebaserat lärande ställler krav på deltagarna då det måste finnas en vilja och ett engagemang att delta. Deltagarna måste också ges möjlighet att på ett konstruktivt sätt reflektera över sina nya upplevelser och erfarenheter.

Metoden kan användas både i grupputveckling och grupphandledning /coachning (Forumteater/interaktiva former).  Genom att lära genom att göra, knowing by doing, får deltagare använda alla sina sinnen och sin egen kreativitet för att prova vad som är verkningsfullt och inte.
"...minnesforskning har visat att man bara kommer ihåg 20% av vad man hör, genom så kallad traditionell förmedlingspedagogik. i dramapedagogik integreras tanke, känsla och handling vilket ger ett mer långsiktigt och fördjupat lärande" (Tidsskriften Drama).
""Jag blev engagerad mot min vilja" (deltagare vid ett forumspelsuppdrag).