Jeanette Nivala Westerdahl

startade 1999 upp en skolkurators-verksamhet inom Göteborgs stad. Mellan åren 2005 - 2011 arbetade Jeanette som organisationskonsult /beteendevetare på individ- grupp och organisationsnivå inom Västra Götalands Regionen. Denna erfarenhet har genererat kunskaper om sambanden mellan arbete och hälsa på individ, grupp och organisationsnivå. Sedan 2011 arbetar Jeanette som organisations-konsult, handledare och psykoterapeut i den egna verksamheten nivala konsultation AB.

Jeanette Nivala Westerdahl är

 • legitimerad systemisk Psykoterapeut, 2015
 • auktoriserad socionom, 2011
 • diplomerad systemteoretisk handledare och utbildare, 2010
 • grundläggande systemteoretiskt  psykoterapeututbildad, steg 1, 2005
 • socionom, 1998
 • legitimerad sjuksköterska, 1994

Jeanette Nivala Westerdahl är vidare:

 • diplomerad  i CFT - Compassion Fokuserad Terapi, CFT-institutet Malmö, 2022
 • diplomerad Facilitator, Facilitatorhuset Stockholm, 2021
 • licencerad IDI-handledare (Interpersonal Dynamics Inventory), 2012
 • licenserad GDQ (IMGD) -användare (Group Development Questionnaire), 2010
 • utbildad i Konflikthantering av Thomas Jordan, 2014
 • utbildad i Organisation och ledarskap vid Göteborgs Universitet, 2010
 • utbildad instruktör i Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT), 2012
 • utbildad processtödjare i AHA-modellen (arbete och hälsa) för psykosocial arbetsmiljö, 2008
 • utbildad i nätverksinriktat arbete, 2001
 • utbildad i Forumteater och vidareutvecklande metoder, 2001 samt 2010