nivala konsultation AB

startades under våren 2011 av Jeanette Nivala Westerdahl. Vi tillhandahåller tjänster både för företag och privatpersoner.
nivala konsultation vilar på en systemteoretisk grund där ledord såsom samspel, kreativitet, uppskattande förhållningssätt, resurser och möjligheter präglar verksamheten. Vi tror på människans inneboende kraft att finna egna lösningar på uppkomna dilemman. Vi tror på människans förmåga att prestera maximalt i rätt sammanhang. Vi tror på vikten av reflektion för att finna sin rätta potential och sin motivation i livet. Vi tror på kreativa sammanhang som skapar tillväxt hos individer, grupper och organisationer vilket i sin tur genererar ökad effektivitet och ökad produktivitet.
nivala konsultation vill göra skillnad. nivala konsultation vill skapa möten och tjänster som är meningsfulla och verkningsfulla. För dig som ledare, för dig som privatperson och för dig i din organisation. 
Vår affärsidé är kreativitet i samspel med effektivitet och produktivitet 
Vid allt samarbete med nivala konsultation betonar vi vikten av dialog, ett etiskt förhållningssätt och integritet.
Ensam är inte stark. Nivala konsultation AB tror på samspel och helhet och har däreför etablerat ett samarbete med företag och nätverk som kan bidra till den palett av kompetens och tjänster som nivala konsultation vill erbjuda.

Nivala konsultation AB är medlem i nätverket ISM, Institutet för StressMedicin och samarbetar bland annat med företag som HOCKAB, Nordling Terapi och Gyllenborg & Partner, 

Nivala konsultation AB har sedan starten 2011 varit upphandlad konsult i VGRs avtal om handledning personal (samt underkonsult i avtalet för chef- och medarbetarutveckling (2014-2018). Nivala konsultation AB är upphandlad konsult i Götebors stads avtal om handledning i yrkesutövningen (2012 -) samt i avtalet med Polismyndighetens yrkeshandledning (2018 -) 
Sedan starten 2011 har Nivala konsultation AB utfört uppdrag för bland annat Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Folk/specialisttandvård, Botaniska trädgården, Göteborgs Folkhögskola, Skara kommun, Öckerö kommun, Grundskoleförvaltningen, Göteborgs Räddningsmission, Mikael Elias teoretiska gymnasium (numera Klara gymnasium), Närhälsan samt Socialtjänsten. Uppdragen har varit på grupp- och organisationsnivå